null

Bar

Në Grand Hotel Durrës do të keni mundësinë të shijoni pije të ndryshme.

null

Gatime Deti

Në Grand Hotel Durrës do të keni mundësinë të shijoni gatime të ndryshme deti.

null

Gatime Tradicionale

Në Grand Hotel Durrës do të keni mundësinë të provoni gatime të ndryshme tradicionale.

null

Pizza

Në Grand Hotel Durrës ne kujdesemi do të keni mundësinë ti ofroni fëmijëve tuaj pica.